Kategorier
Fastighet

Fuktutredning – gå på djupet 

Att upptäcka fukt i hemmet är en mardröm för de flesta villaägare. Samma sak gäller givetvis också för fastighetsägare, men då i en större skala. Gemensamt oavsett är att man vet att en fuktskada innebär höga kostnader och att den också tyder på att någonting är fel. Genom en omfattande och djupgående fuktutredning så kan man slippa besvär i framtiden. 

Problemet då det kommer till fuktskador är att dessa ofta åtgärdas och att den åtgärden som vidtas bygger på antaganden snarare än på ren fakta. Man ser att det finns mögel uppe på vinden, man upptäcker att färgen i källaren börjar släppa – eller också så ser man att det finns kalkavlagringar på fasaden. 

Det är typiska tecken – och det ska, givetvis, åtgärdas. Det gör man, men i och med att man bygger åtgärden på – ibland – rena gissningar om uppkomsten så blir fukten, så att säga, perenn. Den återkommer och i och med detta så kommer man hela tiden att se ungefär samma typer av skador komma tillbaka i framtiden.

Fördelar med en fuktutredning 

 Väljer man istället att direkt gå ner på djupet genom en utförlig och grundlig fuktutredning så ökar chanserna att man slipper se problemen återkomma. Det finns företag som är specialiserade på att utföra fuktutredningar och dessa företag arbetar enligt en modell som utesluter misstag som i slutändan blir kostsamma. 

Genom olika mätningar och genom att se över allt från konstruktion, byggmaterial, ventilation, luftfuktighet, temperatur, tryck och andra detaljer så kan man också hitta källan till varför en fuktskada syns – och även, baserat på all fakta, ta fram en plan för åtgärder. 

Det kostar pengar, men det handlar om en ren investering sett till att problematiken med fukt kan hållas på ett armlängds avstånd i framtiden. Istället för att betala för en snabb åtgärd byggd på antaganden så betalar man pengar för en korrekt fuktutredning och slipper problemen i framtiden.