Kategorier
Fastighet

Råvindskonvertering ger bostäder

Att konvertera råvind är en nyskapande bostadslösning som bevarar stadens själ genom att omsorgsfullt blanda gammalt och nytt. Fortsätt att läsa för mer info.

I denna tid med stor bostadsbrist blir konvertering av råvindar till nya lägenheter en alltmer lockande lösning. Det är en ombyggnad som kräver noggrannhet, kreativitet och en känsla för vad man kan skapa för fantastiska resultat med en råvindskonvertering. Man kan då utnyttja byggnadens möjligheter och skapa nya och trivsamma bostäder för uthyrning.

Vid omvandlingen av dessa oanvända utrymmen utmanas arkitekter och byggare att respektera den ursprungliga fastighetens själ samtidigt som man tillför modern komfort. Det handlar om att omsorgsfullt blanda gammalt och nytt, att bevara karakteristiska element samtidigt som man uppfyller dagens standarder för boende.

Hemligheten med lyckad råvindskonvertering

Att lyckas med att konvertera råvind innebär att man bidrar till att bevara stadens karaktär och historia. Varje projekt börjar med respekten för byggnadens arv och en förståelse för dess strukturella begränsningar och möjligheter. Den känsliga balansgången mellan det gamla och det nya är avgörande. Det krävs ofta innovativa lösningar för att övervinna tekniska utmaningar som energikrav, ljusinsläpp och tillgång till yttre utrymmen.

Dessa projekt har även en positiv inverkan på stadsbilden, där tidigare oanvända råvindar förvandlas till attraktiva boenden. Det är ett sätt att hållbart tillgodose behovet av fler bostäder utan att ta upp mer markyta. När dessa tidigare bortglömda utrymmen tas i bruk och får liv med en råvindskonvertering berikas också det omgivande samhället.

Kategorier
Fastighet

Fuktutredning – gå på djupet 

Att upptäcka fukt i hemmet är en mardröm för de flesta villaägare. Samma sak gäller givetvis också för fastighetsägare, men då i en större skala. Gemensamt oavsett är att man vet att en fuktskada innebär höga kostnader och att den också tyder på att någonting är fel. Genom en omfattande och djupgående fuktutredning så kan man slippa besvär i framtiden. 

Problemet då det kommer till fuktskador är att dessa ofta åtgärdas och att den åtgärden som vidtas bygger på antaganden snarare än på ren fakta. Man ser att det finns mögel uppe på vinden, man upptäcker att färgen i källaren börjar släppa – eller också så ser man att det finns kalkavlagringar på fasaden. 

Det är typiska tecken – och det ska, givetvis, åtgärdas. Det gör man, men i och med att man bygger åtgärden på – ibland – rena gissningar om uppkomsten så blir fukten, så att säga, perenn. Den återkommer och i och med detta så kommer man hela tiden att se ungefär samma typer av skador komma tillbaka i framtiden.

Fördelar med en fuktutredning 

 Väljer man istället att direkt gå ner på djupet genom en utförlig och grundlig fuktutredning så ökar chanserna att man slipper se problemen återkomma. Det finns företag som är specialiserade på att utföra fuktutredningar och dessa företag arbetar enligt en modell som utesluter misstag som i slutändan blir kostsamma. 

Genom olika mätningar och genom att se över allt från konstruktion, byggmaterial, ventilation, luftfuktighet, temperatur, tryck och andra detaljer så kan man också hitta källan till varför en fuktskada syns – och även, baserat på all fakta, ta fram en plan för åtgärder. 

Det kostar pengar, men det handlar om en ren investering sett till att problematiken med fukt kan hållas på ett armlängds avstånd i framtiden. Istället för att betala för en snabb åtgärd byggd på antaganden så betalar man pengar för en korrekt fuktutredning och slipper problemen i framtiden.